Päivystys 24 h

Pirkanmaa
Häme
Satakunta

050 403 6432


Pääkaupunkiseutu
Uusimaa
Päijät-Häme

050 366 5215


Kaakkois-Suomi 040 456 0216

Keski-Suomi 0400 155 166AAA-luottoluokitus

Vesivahinkojen kartoitukset

Vahinkokartoitus on kiinteistön omistajan tai vakuutusyhtiön tilaama kosteuskartoitus. Vahinkokartoituksessa määritellään vesivahingon aiheuttaja ja ne toimenpiteet, mitä tulee suorittaa vahingon korjaamiseksi.

Kosteusmittaukset

Kosteuskartoituksessa voidaan tutkia koko kiinteistön tai huoneiston rakenteiden kosteutta. Kosteuskartoitus voidaan myös rajata tietylle alueelle esim. kylpyhuone. Kosteuskartoitus voidaan suorittaa ns. kevytkartoituksena, jolloin rakenteiden kosteutta arvioidaan pintakosteuden osoittimen avulla ja tutkitaan rakenteiden kuntoa silmämääräisesti.

Normaalissa kosteuskartoituksessa rakenteisiin porataan mittareikiä ja määritellään rakenteiden kosteus (tai eristetilan kosteus) suhteellisen kosteuden mittalaitteen avulla. Kosteuskartoituksesta laaditaan raportti, missä selvitetään rakenneratkaisut, ja arvioidaan rakenteiden kosteustilannetta saatujen mittausten perusteella.

Sisäilmatutkimukset, materiaalinäytteidenotto ja analysointi

Kiinteistöjen tiiveysmittaukset

Kuivausurakointi ja rakennusten kosteudenhallinta

Rakenteiden kuivauksessa joudutaan rakenteista poistamaan kosteuden haihtumista estävät pintamateriaalit. Kuivaus voidaan suorittaa ns. yleiskuivauksena, jolloin rakenteiden pinnoille johdetaan koneellisesti kuivattua ilmaa. Jos kastunut alue on pieni, voidaan kuivaus suorittaa ns. kohdekuivauksena, käyttäen apuna infrapunatekniikkaa. Jokaisen kohteen kuivausmenetelmä määritetään erikseen kohteen rakenteiden ja laajuuden perusteella.

Palovahinkojen puhdistukset (huoneistopalot)

Erikoispuhdistukset (kalma, homepuhdistukset)

Erikoispuhdistuksiin kuuluvat niin home- ja mikrobisiivoukset ja puhdistukset, kalmapuhdistukset, eläinten raatojen tai ulosteiden puhdistukset, viemärivahinkojen puhdistukset. Eli kaikki sellaiset työt joihin normaali siivousliike ei suostu menemään tai joissa tarvitaan korkeampaa henkilökohtaista suojautumista.

Hajunpoisto / Desinfioinnit

Rakenteiden kuivauksen yhteydessä suoritamme kuivattavan rakenteen desinfioinnin. Desinfiointi varmistaa, ettei kuivattavaan rakenteeseen jää terveydelle haitallisia organismeja, kuten homeita ja niiden itiöitä. Desinfioinnin yhteydessä häviävät yleensä kosteusvaurioihin liittyvät hajuhaitat. Tarvittaessa suoritamme erillisen hajunpoistokäsittelyn.

Ilma- / materiaalinäytteiden otto ja analysointi

Kosteus- ja palovauriokohteiden rakennustekniset työt

Tilamuutos- ja korjausrakennustyöt

Rakennusaikaisen kosteuden ja lämpötilan hallinnalla voidaan vaikuttaa olennaisesti rakenteiden kuivumiseen. Oikea ilmankosteus ja lämpötila rakennustyömaalla nopeuttavat huomattavasti rakenteiden kuivumista ja lyhentävät rakentamisen aikataulua. Oikealla kosteuden hallinnalla päästään rakenteita pinnoittamaan aikaisemmin ja vältetään turhia riskejä.

Lämpökamerakuvaukset

Kiinteistöjen energiaselvitykset / energialuokitukset

Projektien valvontatyöt ja projektinjohtotehtävät

Kustannuslaskenta ja -suunnittelu

Irtaimiston varastointi

Myyntikartoitus

Myyntikartoitus on kiinteistössä tai huoneistossa suoritettava kosteuskatselmus, joka suoritetaan silmämääräisesti ja pintakosteuden osoitinta apuna käyttäen. Katselmuksessa tarkastetaan myytävän kohteen kosteat tilat (kph, sauna ja wc) ja lisäksi keittiön tiskialtaan ympäristö. Tarkastuksesta laaditaan raportti havaintojen perusteella.

Ryömintätilan kuivaus

Lue tarkemmin ryömintätilojen kuivauksesta osoitteesta www.ryomintatilakuivaus.fi